Select Page

Vodik – pomemben dejavnik zelenega prehoda

10. junija 2024

Dogodek

»Na GZS že dolgo poudarjamo, da je za preživetje in razvoj gospodarstva nujna zanesljiva in cenovno konkurenčna oskrba z nizkoogljično energijo ter doseganje čim večje uvozne neodvisnosti. To lahko dosežemo le z ustrezno kombinacijo vseh nizkoogljičnih virov energije, od jedrske do obnovljivih virov, kot so sonce, voda, veter in geotermalna energija. Posebej ambiciozni moramo biti na področju novih tehnologij, kot je zeleni vodik. Gre za čist, trajnosten in univerzalen gradnik energije, zato me veseli, da je potencial vodikovih tehnologij čedalje bolj prepoznan,« je v svojem nagovoru na konferenci, ki jo je organizirala MGTŠ v sodelovanju z GZS, dejal generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal.

Kot je dodala, rezultati kažejo, da je za proizvodnjo vodika iz nizkoogljičnih virov, njegovo skladiščenje, distribucijo in uporabo potrebno široko sodelovanje in povezovanje gospodarskih in družbenih deležnikov.

Kot je pojasnila Nahtigal, GZS, skupaj s svojimi regijskimi zbornicami, podpira številne projekte, ki jih v Sloveniji nujno potrebujemo za prehod v zeleno družbo, ustvarjanje novih vrednostnih verig in delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Tako GZS sodeluje pri projektih, kot je H2GreenTECH, in je  podpornik Severnojadranske vodikove doline. Potencial razvoja na področju vodikovih tehnologij zaznava tudi pri številnih drugih projektih. »Trudimo se biti povezovalni člen med gospodarstvom in raziskovalnimi institucijami, kar smo dokazali tudi s podpisom zavezništva med gospodarstvom, politiko in znanostjo,« je sklenila Nahtigal.

Tina Seršen, državna sekretarka na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, vidi konferenco kot priložnost za skupno razpravo o možnostih, ki jih vodik lahko nudi gospodarstvu in družbi. Izpostavila je pomen ambicioznih podnebno energetskih ciljev, postavljenih tudi v luči zelenega dogovora. Izrazila je prepričanje, da bo pri tem zelen vodik igral pomembno vlogo. Severnojadransko vodikovo dolino vidi kot enega ključnih projektov na tem področju. Skupaj zelenimo naš jutri, je zaključila.

Konferenca je osvetlila vlogo obnovljivega vodika kot ključnega energijskega vira pri prehodu v bolj trajnostno družbo. Poudarek je bil na projektu Severnojadranska vodikova dolina (NAHV), ki je prva čezmejna vodikova dolina na svetu, prepoznana kot vodilna pobuda med vodikovimi dolinami v Evropi. Uspešen konzorcij, ki vključuje partnerje iz Hrvaške, Italije in Slovenije, je prejel 25 mio EUR nepovratnih sredstev Evropskega partnerstva za čisti vodik v okviru programa Obzorje Evropa, kar potrjuje njegov pomen k doseganju evropskih energetskih ciljev.